Fållökna, Fornbo, Malmsjöberg

Här kan du läsa om arbetet kring kommunalt vatten och spillvatten (avlopp exkl. dagvatten) till Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg i Flens kommun. Mer information om projektet hittar du i projektbloggen.

2019-11-05

Delområde Fornbo
Projektering pågår hos upphandlad projekteringsfirma (ÅF). Arbetet är komplext och geologin i området är utmanande. Här har vi under projekteringens gång haft dialog med dig som fastighetsägare om lämplig förbindelsepunkt för respektive fastighet. Vi tackar för ditt engagemang att finna en lämplig plats för just din fastighet.  Du kommer få återkoppling gällande din förbindelsepunkt när utredningen av de önskade förändringarna är avslutad. Även du som accepterat föreslagen förbindelsepunkt kommer få en återkoppling. Vi kan fortsatt konstatera att entreprenaden kommer vara utmanande. En del av utmaningarna vi ser är att det är mycket berg i området som kommer att behöva sprängas bort för att ge utrymme för ledningsnätet, det är smala vägar med befintliga ledningar att ta hänsyn till. Likväl har vi stora höjdskillnader, varpå olika anslutningstekniker behövs användas. Projekteringen och kompletta handlingar för upphandling av delområdet beräknas vara klar till sommaren 2020.

Delområde Fållökna och Malmsjöberg
Projektering för Fållökna och Malmsjöberg är uppstartat och kommer slutföras då handlingarna för Fornbo är färdigställda. Vi ser samma utmaningar i dessa områden som i Fornbo.


2019-09-19 I projektet pågår arbete med:

  • Detaljprojektering i alla tre områdena med fokus på Fornbo
  • Utredning av servisanslutningar
  • Upprättande av bygghandlingar/ förfrågningsunderlag
  • Bygglovsansökningar

Preliminär tidplan Fornbo

  • 2019                    Upphandling av entreprenaden
  • 2020/2021           Byggnation
  • 2021                    Färdigställande/ Driftsättning

Preliminär tidplan Malmsjöberg och Fållökna

  • 2020                    Upphandling av entreprenaden
  • 2020/2021           Byggnation
  • 2022                    Färdigställande/ Driftsättning

Upphandling och byggnation av omvandlingsområdena kommer att ske i två separata entreprenader. Anledning till att Fornbo kommer först är att vi vill undvika att två entreprenader pågår i Malmsjöberg/ Fållökna under samma tidsperiod. Ovanstående tidplan är utifrån nuvarande förutsättning samt att alla erforderliga tillstånd och avtal för projektet erhålls samt att upphandlingen sker utan överprövning.


Redan 2009 beslutade kommunfullmäktige i Flens kommun att områdena Fornbo, Fållökna och Malmsjöberg ska anslutas till kommunalt vatten och spillvatten. 

Arbetet har påbörjats och information om arbetets gång finns att läsa i projektbloggen.

För dig som har en fastighet i ett verksamhetsområde finns all information om hur det går till att ansluta fastigheten här.

Här kan du se kartor på omfattningen av projektet