Vasavägen/Fabriksgatan i Katrineholm

VA-ledningsarbete på Vasavägen och Fabriksgatan i Katrineholm med planerad start vecka 36.

2019-10-17 Renoveringsarbetet är avslutat. Asfaltering på Fabriksgatan kvarstår.


2019-09-19 Arbetet är påbörjat och pågår enligt plan.


Sörmland Vatten ska renovera befintlig vattenledning i del av Vasavägen och Fabriksgatan. Se aktuell sträcka på kartan nedan. Ledningarna kommer till största delen renoveras med schaktfria metoder, men schaktning kommer krävas på några ställen.  

Arbetet utförs av vår entreprenör Skanska. Skanska planerar att påbörja förberedande arbeten under vecka 36. Själva utförandet/schaktningen påbörjas vecka 38, arbetet beräknas pågå ungefär tre veckor från utförandestart.

Under tiden ledningsarbetet pågår kommer något/några körfält på Fabriksgatan och Vasavägen vara avstängda. Trafik kommer under hela byggtiden kunna passera i båda riktningar. Följ skyltning på plats. In- och utfarterna mot Vasavägen till Shell och parkeringen bakom Kvarnen-huset kommer vara avstängda under tiden schaktarbetena på Vasavägen pågår.

Vissa driftstörningar av vattenleveransen kommer ske under tiden vi kopplar in provisoriskt vatten. Berörda fastigheter blir informerade om vattenavstängningen ett par dagar innan avstängning.

Vid eventuella frågor om ledningsarbetet kontakta Skanska:
Marcus, telefonnummer 010-449 34 92
Jan, telefonnummer 010-449 13 43