Engelbrektsgatan

Sörmland Vatten förlägger en ny servisledning för spillvatten och byter ut befintlig vattenledning på Engelbrektsgatan i Vingåker.

2019-09-23 Ledningsarbetet är färdigställt. Asfaltering återstår.


Sörmland Vatten utför ett VA-ledningsarbete på Engelbrektsgatan i Vingåker, se aktuellt område på kartan nedan. En ny servisledning för spillvatten förläggs och samtidigt byts befintlig vattenledning ut på sträckan, eftersom den är i dåligt skick. Ledningarna byts ut/anläggs med konventionell schaktning (grävning).

Under perioden för grävning kommer framkomligheten vara begränsad. Under korta perioder kommer Engelbrektsgatan vara helt avstängd mellan Sävstaholmsvägen och Engelbrektsgatan 18B.

Ledningsarbetet utförs av vår entreprenör Skanska.

Vissa driftstörningar av vattenleveransen kommer att ske under projektets gång. Information om vattenavstängningar meddelas i god tid innan avstängning.


Klicka på kartan för större bild.