VA-ledningsarbete på Jägaregatan i Vingåker

Sörmland Vatten ska utföra ett VA-ledningsarbete på Jägaregatan i Vingåker, mellan Bergsgatan och Villagatan, se aktuellt område på kartan nedan.

2020-01-30 Arbetet är avslutat. Asfaltering återstår och utförs av Sörmland Vatten under våren 2020.


2019-09-19 Arbetet är påbörjat och pågår enligt plan.


Vattenledningen ska bytas ut på sträckan, med konventionell schaktning (grävning). Även ledningarna från huvudledningen fram till fastighetsgräns kommer att bytas ut. I samband med detta kan schakt på tomtmark förekomma i kanten på fastigheten. Om din fastighet berörs kommer du bli kontaktad i god tid.

Ledningsarbetet utförs av vår entreprenör Skanska, som planerar att starta arbetet under vecka 35/36. Arbetet planeras pågå fram till årsskiftet.

Under tiden arbetet pågår kommer Jägaregatan vara avstängd mellan Bergsgatan och Villagatan, men du som fastighetsägare kommer kunna ta dig till/från din fastighet.

Vissa driftstörningar av vattenleveransen kommer ske, vilket vi hoppas att du har överseende med. Information om vattenavstängningar meddelas senast en dag innan avstängning via en lapp i din brevlåda.

Vid frågor kring ledningsarbetet kontakta:

Skanskas produktionschef Marcus Gustafsson, telefon 076-871 88 17

Skanskas arbetsledare Jan Öberg, telefon 070-994 88 91

Sörmland Vattens kundservice, telefon 0150-800 100, kundservice@sormlandvatten.se