Regler och lagar

Styrande dokument för VA-verksamheten.

Flens kommun:

Katrineholms kommun:

Vingåkers kommun:


Läs vår förenklade broschyr om ABVA: Råd och anvisningar

I ABVAn hittar du uppgifter om:

  • Vilka rättigheter och skyldigheter huvudmannen har
  • Vilka rättigheter och skyldigheter fastighetsägaren har
  • Vad som gäller vid anslutning till den allmänna VA-anläggningen
  • Hur den allmänna dricksvatten- respektive avloppsanläggningen får användas
  • Vad som ingår i den allmänna VA-anläggningen
  • Juridisk ansvarsfördelning och kostnadsföredelning
  • Förbindelsepunkters läge