Bevattningsförbud 2020

Bevattningsförbud gäller från och med den 1 maj 2020 mellan klockan 06.00 och 20.00 i våra tre kommuner.

Det allmänna dricksvattnet är en av samhällets viktigaste resurser, därför behöver vi vara rädda om det. Dricksvattnet ska endast användas till personlig hygien, mat och dryck. Under sommaren används mycket dricksvatten till bevattning, detta vill vi försöka begränsa. Vatten är inte en obegränsad resurs och hur mycket nederbörd vi kommer att få vet vi inte, därför agerar vi förebyggande för att undvika brist på dricksvatten. I vår region är behovet störst av att jämna ut användandet av dricksvattnet under dygnets 24 timmar, en del i detta är att vi inför bevattningsförbud under vissa tider på dygnet.

Med anledning av detta är det från och med 1 maj 2020 bevattningsförbud mellan klockan 06.00 och 20.00 i våra tre kommuner, för de som har allmänt vatten. Förbudet kommer att gälla tillsvidare, tills dess att annan information kommuniceras på vår hemsida.

När bevattningsförbud råder är det förbjudet att använda det allmänna vattnet för att:

  • bevattna fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.
  • bevattna gräsmattor, större plantager med vattenslang eller vattenspridare, vattning får ske med vattenkanna.
  • fylla spa-bad, badtunnor eller pooler större än 1 m3.
  • använda högtryckstvätt eller vattenslang för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera.

Bevattningsförbudet gäller för alla. För hushåll kommer det inte göras några undantag.

Förtydligande är att våra tre kommuner främst vattnar med sjövatten*.

Tips till dig!

  • Börja samla regnvatten i tunna redan nu för att använda till att vattna i din trädgård.
  • Laga droppande kranar, det sparar värdefulla droppar.

* För att ex. vattna med sjövatten måste verksamheter ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen, vilket kommunerna har gjort.