Dricksvatten

Vattnets hårdhet är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner som finns i vattnet. Ju fler joner, desto hårdare vatten. Hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader, benämns även dH.

Ett mjukt vatten ökar risken för korrosionsangrepp i ledningarna medan ett hårt vatten kan ge utfällningar i ledningar och kärl. För dig som kund har hårdheten betydelse bland annat vid dosering av tvättmedel. Ett mjukt vatten behöver mindre mängd tvättmedel. Läs på tvättmedelsförpackningen så att du inte överdoserar i onödan. Hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader. Det dricksvatten vi levererar ut i ledningsnäten klassas som ett livsmedel. Livsmedelverket är central tillsynsmyndighet och skriver regler för hantering och kontroll av allmänna dricksvattenanläggningar samt fastställer gränsvärden för dricksvatten. Enligt bestämmelser från Livsmedelsverket ska kommunerna tillhandahålla aktuella analysresultat för allmänheten. Utgående dricksvatten kontrolleras regelbundet och är normalt av mycket god kvalitet. Du som är intresserad av att veta analysresultat för specifika ämnen är välkommen att kontakta oss eller miljökontoret i respektive kommun.

Vattnets hårdhet

Kommun Ort Hårdhet i tyska hårdhetsgrader
Flen Bettna ~ 9,0 (medelhårt)
Flen Flen, Hälleforsnäs, Mellösa, Orrhammar, Skebokvarn, Sparreholm, Yxtaholm ~ 6,0 (medelhårt)
Flen Malmköping ~ 10 (medelhårt)
Flen Vadsbro ~ 9 (medelhårt)
Katrineholm Flodafors, Forssjö, Katrineholm, Lilla Toltorp, Sköldinge, Strångsjö, Strängstorp, Sågmon, Tisnarebaden, Valla, Hulta ~ 6 (medelhårt)
Katrineholm Bie ~ 9 (medelhårt)
Katrineholm Björkvik ~ 12 (hårt)
Katrineholm Äs, Äsköping ~ 7 (medelhårt)
Vingåker Baggetorp, Marmorbyn, Viala, Gillbergatorp ~ 6 (medelhårt)
Vingåker Forsby ~ 4 (mjukt)
Vingåker Österåker ~ 4 (mjukt)
Vingåker Högsjö, Läppe, Vingåker ~ 5 (mjukt)