Vattenmätarbrunn

Om servisledningen är längre än 100 meter från förbindelsepunkten, och/eller det finns en gemensamhetsanläggning ska en mätarbrunn installeras.

Sörmland Vatten ställer samma grundläggande krav på en vattenmätarplats i en brunn som på en mätarplats inomhus. Om du har en eller flera mätare i en vattenmätarbrunn är du också ansvarig för brunnen. Mätarbrunnen ska ha en låsbar lätt manövrerbar lucka som är placerad 100 – 200 millimeter över markytan.

Krav på mätarbrunn:

  • Golvet i brunnen ska vara fritt från slangar och kopplingar. 
  • Isolering och skräp behöver avlägsnas innan byte av vattenmätare.
  • Vattenmätaren monteras på mätarkonsol med flexibla slangar av silikon så att det går att lyfta upp hela konsolen vid mätarbyte, avstängning samt avläsning. Konsolen ska vara försedd med funktionsdugliga avstängningsventiler.
  • Platsen ska vara tydligt markerad med skylt på fast stolpe.
  • Mätarbrunnen får inte placeras inom trafikerat område och ska vara lättåtkomlig.
  • Mätarbrunnen ska vara tät så att inget inläckage sker.
  • Återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.
  • Mätarbrunnen tillhör fastighetsägaren.
  • Utanför ett verksamhetsområde är det krav på mätarbrunn.
  • Mätarbrunnen ska godkännas av Sörmland Vatten.