När du ska tömma din pool

Vi får många frågor från kunder om vilka råd vi kan ge till privatpersoner om var de kan göra av vattnet från sin privata pool. Här kommer några råd från Svenskt Vatten.

Tömning av vatten från privat pool i trädgården.

1. Du ska veta vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt att det finns bra produktbeskrivningar.
Vid osäkerhet kolla med den kommunala miljömyndigheten eller Kemikalieinspektionen.

2. Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag. Vid tveksamhet kontrollera med kommunens miljöförvaltning.

3. Om det är enbart klor som tillsatts, kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis vid enskilda vattentäkter.

4. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering är gräsytor ett bra alternativ. Dagvattenledningar kan vara ett annat alternativ. Innan vattnet släpps till kommunalt nät måste medgivande inhämtas från Sörmland Vatten.