Vattenavläsning

Vattenavläsningen är viktig för att du som kund ska få en så korrekt faktura som möjligt. Bilden visar vilka siffror det är du ska läsa av. Vi rekommenderar att avläsningen sker minst en gång per år.

En gång per år skickar vi ut ett avläsningskort till dig (som inte har lämnat in avläsningen under året via IDATA), det är viktigt att du lämnar in en avläsning för att faktureringen ska bli så korrekt som möjligt. Ett tips! Ta som vana att stämma av beräknad mätarställning på fakturan från oss med aktuell mätarställning. Är differensen stor kan det vara en indikation på att du har något som läcker. En rinnande toalett blir med tiden stora volymer vatten.

Om du önskar lämna in din avläsning lite oftare är du välkommen att göra det till kundservice. Klicka här för att komma till formuläret.