Vattenkiosk

Nu finns det vattenkiosker i Vingåker, Katrineholm, Flen och Malmköping.

Sen en tid tillbaka upphörde möjligheten att tappa vatten från brand- och spolposter på det allmänna lednngsnätet i våra tre kommuner, alla brandposter är plomberade och plomberingen får inte brytas (ev. brytningar av plomberingar på brandposter kommer att polisanmälas).  För att kunna erbjuda vatten till kunder installerar vi vattenkiosker där du som kund kommer att ha möjligheten att fylla din tankbil eller liknande. Kiosken får man åtkomst till via en nyckel som man kvitterar ut hos oss på Vingåkersvägen 18, Katrineholm, se nedan.

Vattenkioskens panel
De uppgifter vi behöver för att registrera er är:

  • Företagets namn och organisationsnummer
  • Fakturaadress
  • E-post adress för inloggning och för att få information
  • Bilnummer eller liknande på den som ska ha nyckeln/taggen. 

Prislista from 1 januari 2018

Prislista from 1 juli 2017

Blanketten för nyckel till vattenkiosk

Syftet med installationen av vattenkiosker är att säkerställa kvalitén och säkerheten för vattnet till våra kunder. Vattenkiosken har en backventil installerad så att ingen smitta kan komma in i ledningsnätet, men observera att vattnet är ett så kallat tekniskt vatten inte dricksvatten.

  • Hantverksgatan 37 i Vingåker, se nedan karta. Öppnade 9 maj 2014.
  • Västra Fredsgatan 2, Katrineholm, öppnade under vecka 34 2014, se nedan karta.
  • Kungsvägen, Flen, öppnade den 18 december 2014, se nedan karta.
  • Reningsverket, Malmköping, öppnade den 24 april 2016, se nedan karta.