Vattenkiosk

Sedan en tid tillbaka är alla brandposter plomberade och därför har vi installerat vattenkiosker. Våra vattenkiosker finns i Vingåker, Katrineholm, Flen och Malmköping.

För att kunna erbjuda vatten till dig som kund har vi installerat vattenkiosker där du har möjlighet att fylla din tankbil eller liknande. Kiosken får du åtkomst till via en nyckel som kvitteras ut hos oss på Vingåkersvägen 18, Katrineholm.

Här hittar du våra vattenkiosker:

 

 

Prislista (från 1 januari 2021)

Blankett för nyckel till vattenkiosk hittar du här.

Vattenkioskens panel

Vattenkiosk istället för brand- och spolpost

Möjligheten att tappa vatten från brand- och spolposter på det allmänna ledningsnätet i våra tre kommuner har upphört. Alla brandposter är plomberade och plomberingen får inte brytas (eventuella brytningar av plomberingar på brandposter kommer att polisanmälas).

Inte dricksvatten

Syftet med installationen av vattenkiosker är att säkerställa kvalitén och säkerheten för vattnet till våra kunder. Vattenkiosken har en backventil installerad så att ingen smitta kan komma in i ledningsnätet, men observera att vattnet är ett så kallat tekniskt vatten inte dricksvatten.