Vattentillgången i vår region, grundvatten

Grundvatten brukar stiga under hösten och vintern, men förra året hade vi mindre nederbörd än normalt i delar av Götaland, Sveland och även i mellersta Norrland. Vi får en del frågor om hur det ser ut i våra kommuner och vi kontrollerar kontinuerligt hur grundvattennivån förändras, detta sker även i samarbete med Länsstyrelsen.

2017-11-02: Under sommaren har vattennivåerna för Sörmland Vattens yt- och grundvattentäkter bevakats en gång per vecka. I september kunde det konstateras att samtliga vattentäkter klarat sig bra och inget behov av restriktioner av vatten har behövts. Bevakning sker fortfarande av nivåerna men Sörmland Vatten bedömer att den största faran är över.


Senast uppdaterad 2017-07-14.
Boende i nedan nämnda orter och har kommunalt vatten uppmanas att vara extra sparsamma med dricksvattnet, exempelvis:
- avstå från att vattna gräsmattor och blommor med det kommunala dricksvattnet.

Tips! Spara regnvatten i tunnor och använd detta för att vattna i din trädgård.
- om du bor i nedan nämnda orter och har en pool du önskar att fylla, vänligen kontakta vår kundservice så hjälper vi dig 

Flens kommun

  • Malmköping, Vadsbro samt Bettna

Åtgärd som är vidtagen för att säkerställa vattennivån i sjön Båven är att Länsstyrelsen har beslutat att hålla dammluckorna vid Sibro kvarn stängda.

Katrineholms kommun

  • Inga restriktioner per idag

Vingåkers kommun

  • Forsby (Kalkbrottsvillorna) samt Österåker

Anledningen är att i ovan områden är det extra känsligt på grund av att där är det borrade/grävda brunnar.

Denna sida uppdateras minst en gång per månad.