Vattenverk

Sörmland Vatten har idag 11 vattenverk. Varje år distribuerar vi ca 6 miljoner m3 vatten till våra kunder, detta motsvarar ca 58 000 badkar vatten/dygn. Vatten är en förutsättning för allt liv och är människans viktigaste livsmedel.

Vi ställer höga krav på dricksvattnets kvalité. Skadliga bakterier eller hälsovådliga ämnen får inte finnas i dricksvattnet. Främst vill vi använda grundvatten som råvara för vårt dricksvatten. Det kan vara svårt att få tag på grundvattten i tíllräcklig mängd för till exempel kommunal vattenförsörjning, istället använder man då ytvatten från en sjö eller ett vattendrag, som ofta finns i stora mängder. Dock krävs en ganska omfattande beredning innan vattnet kan distribueras som dricksvatten. Tillgången till grundvatten kan ökas genom konstgjord grundvattenbildning, infiltration. Det går till så att man pumpar upp ytvatten och låter det filtreras i en grusås för att sippra vidare ner till ett grundvattenmagasin.

Flens kommun
Flens vattenverk tar idag sitt vatten (ytvatten) från sjön Båven, det behandlas med kemisk fällning, flotation, sandfilter, klor och pH-justeras i Flens vattenverk innan det  levereras som dricksvatten till Flens tätort, Hälleforsnäs, Mellösa, Orrhammar fritidsområde, Skebokvarn, Sparreholm och Yxtaholm fritidsområde.

Områdena Bettna, Malmköping och Vadsbro har alla eget vattenverk och alla nyttjar naturligt grundvatten till sitt dricksvatten. I Bettna behandlas vattnet med sandfilter, oxidering av järn och mangan, UV-ljus samt pH-justeras. I Vadsbro är det avhärdning med salt samt UV-ljus och pH-justeras. Malmköping behandlas med UV-ljus och pH-justeras.

Katrineholms kommun
Från sjön Viren tas ett råvatten upp. Det pumpas till dammar där vattnet infiltreras ner till grundvattnet och blir då ett konstgjort grundvatten. Efter ca två månader har vattnet färdats i åsen till uttagsbrunnarna och vattenverket. I vattenverket behandlas vattnet med bland annat UV-ljus, pH-justeras innan det pumpas ut i ledningsnätet och vattentornet.

Områdena Bie, Björkvik samt Äs/Äsköping har alla egna vattenverk. I dessa områden kommer dricksvattnet från naturligt grundvatten. Vattnet behandlas endast med UV-ljus innan det pumpas ut till hushållen.

Vingåkers kommun
Dricksvattnet i Vingåkers tätort, Högsjö och Läppe är ett ytvattenpåverkat grundvatten. Vattnet behandlas med sandfilter och UV-ljus innan det förs vidare ut i ledningsnätet.
Områdena Baggetorp och Hulta har ett konstgjort grundvatten från Katrineholm sedan våren 2016.  Sedan hösten 2016 har även områdena Marmorbyn, Viala och Gillbergatorp kostgjort grundvatten från Katrineholm.

Forsby och Österåker har båda egna vattenverk och använder naturligt grundvatten till sitt dricksvatten. I Forsby behandlas vattnet med UV-ljus, avhärdningsfilter och radonavskiljare. I Österåker behandlas vattnet med UV-ljus och avhärdningsfilter innan det pumpas ut till hushållen.